тәләф


тәләф
иск. кит. Әрәм-шәрәм. ТӘЛӘФ БУЛУ (ИТҮ, КЫЛУ) – 1. Әрәм-шәрәм булу, юкка чыгу, файдасызга бетү 2. Һәлак булу, үтерелү

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.